แพทย์หญิงสิริญา นครจารุพงศ์ (หมอเนิส)

คุณหมอผู้ก่อตั้ง ROSES CLINIC
PHOTO-223

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร ภาคปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ ภาคตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร อบรมโรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ ภาคตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร อบรมการยกกระชับหน้าด้วยไหมละลาย การฉีดสารลดเลือนริ้วรอย (โบท็อกซ์) และการฉีดสารเติมเต็ม ฟิลเล่อร์
  • ประกาศนียบัตร อบรมโรคผิวหนังและความงาม จาก ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประกาศนียบัตร อบรมการฉีดสารลดเลือนริ้วรอย (โบท็อกซ์) จาก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ประกาศนียบัตร อบรมการฉีดสารเติมเต็ม (ฟิลเล่อร์)และ ภาวะแทรกซ้อน จากสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

สมาชิกสมาคม

  • สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ความงาม

 

ประสบการณ์ทำหัตถการความงามมากว่า 1,000 เคส