โปรแกรมสมาชิกของ Roses Clinic แบ่งเป็น 3 ระดับ

คือ Diamond VVIP, Platinum VVIP, Standard Member